Ny bok: Minoritetsreligioner i barnehagen

minrel

Endelig er boka vår i salg. Jeg forsøker å knytte kunnskapsområdet SRLE sammen i kapitlet «Barnehagens arbeid med religion – en arena for integrering og demokrati». Bla i boka her,

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Barnehagelærerutdanning, Mangfold, Samfunnsfagdidaktikk

Artikkel om barnehagelærerstudenters forkunnskaper i akademisk skriving

I tidsskriftet Uniped har May Olaug Horverak og jeg publisert artikkelen:

Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter

En studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag

Den er tilgjengelig på denne lenken.

Abstract:

Måloppnåelse i høyere studier forutsetter at studenter kan skrive en drøftende tekst på skriftlige innleveringer og eksamener. Denne studien undersøker i hvilken grad et utvalg barnehagelærerstudenter har lært dette fra tidligere skolegang og hvilke utfordringer de har med argumenterende skriving om samfunnsfaglige emner. Funnene i studien er at barnehagelærerstudenter i varierende grad har lært å skrive argumenterende tekster, og at de har ulike utfordringer med å mestre dette. Noen av de elementene som går igjen som spesielt problematiske er å tydeliggjøre en problemstilling i innledningen, å drøfte en sak fra flere sider, samt å bruke og henvise til kilder på en hensiktsmessig måte. Dette er ferdigheter som det er nødvendig å mestre i en rekke fag, og som kommer til nytte i dagliglivet. Ut fra disse funnene konkluderer studien med at det er viktig med tiltak i videregående skole for å sikre opplæring i grunnleggende skriveferdigheter, samt at lærerutdanningsinstitusjonene har et ansvar for å utdanne lærere som kan gi skriveopplæring i alle fag.

Legg igjen en kommentar

Filed under Barnehagelærerutdanning, Samfunnsfagdidaktikk, Uncategorized

Views on Information Literacy in Librarianship

Tirsdag 14. mars presenterer Elsevier Webinar, og Hilde D. Johannessen og jeg deltar med utgangspunkt i boka vår New Roles for Research Librarians. Velkommen!

Skjermbilde 2017-03-08 kl. 23.10.20

Legg igjen en kommentar

Filed under Forskningsstøtte, Uncategorized

Vi blir fetere og fetere, selv om vi følger statens kostholdsråd. Så hvor svikter det?

Jeg har skrevet kronikk om det etiske ansvaret ved å gi helse- og kostholdsråd ved overvekt og fedme i Aftenposten. Du kan lese den her.

Det ble mange kommentarer til denne kronikken både i kommentarfelt, i papiravisen, personlig, i sosiale medier, på e-post og telefon. Mange var takknemlige, kjente seg igjen i kronikken og hadde egne erfaringer å dele. Jeg fikk også en del motbør, og svarte på kommentarene i Aftenposten 13. mars.

Skjermbilde 2017-07-20 kl. 13.32.18

Legg igjen en kommentar

Filed under Etikk, Profesjonsetikk

Deadly Dreams forskningsblogg

The Deadly Dreams research project is a transdisciplinary cultural history of environment poison covering the period 1850-2020. The research group includes more than 13 scientific institutions and …

Prosjektet har fått ny nettside. Se DeadlyDreams.no.

Source: About the project

Legg igjen en kommentar

Filed under Etikk, Uncategorized

Forventer forskningsstøtte fra biblioteket

I samarbeid med Hilde Drivenes Daland har jeg skrevet om forskningsbibliotekarenes rolle i en digital tid. Forlaget omtaler boka slik:

9780081005668

 

  • Explores the new roles available for research librarians and how they can be integral parts of research
  • Provides a new roadmap on how to deal with the new work environment that now exists between librarians and researchers
  • Discusses the development and systemizing of research support services and strategies
  • Offers insights into the collaboration between the librarian and PhD-candidates

Description

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Er det mange måter å være norsk på?

I siste nummer av Prismet (3/2015) har Krogstad og jeg en artikkel om arbeid med minoritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager. Norske barnehager har religiøst mangfoldige barnegrupper.

Til tross for at barnehager i begrenset grad arbeider systematisk med rammeplanen, markerer en rekke barnehager den muslimske høytiden id al-fitr, og flere bruker fortellingsstoff fra minoritetsreligionene i arbeidet. NAFO gir et sammendrag av artikkelen og har publisert den på nett her.IMG_0222

 

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized