Monthly Archives: april 2013

Bluferdighet og…

Bluferdighet og overgrep

Leder i Vesterålen Blad i dag, 18.4.2013 følger opp diskusjonen om utformingen av Sortland Kommunes tiltak for å bekjempe seksuelle overgrep og konkluderer: «Ingen betviler den gode hensikten. Men opplegget er faglig omstridt, og man kan trygt spørre både om det er gjennomtenkt, klokt og preget av respekt for ulike verdisyn.»

Legg igjen en kommentar

april 18, 2013 · 09:22

Dagsnytt 18 i dag: Lær opp de voksne heller!

Diskuterer seksualundervisning i barnehagen som forebygging av seksuelle overgrep på Dagsnytt 18 i dag. Jeg mener at voksne er ansvarlige for å beskytte barn mot seksuelle overgrep, respektere deres grenser og avdekke overgrep.

Viktigere enn å lære barn de riktige begrepene på kjønnsorganene er å trene voksne til å evne å ta i mot barns signaler om overgrep og krenkende adferd. Voksne må gyldiggjøre barns grenser.

Innslaget begynner kl 18:21:38.

Innslaget er kommentert på utdanningsnytt. Se denne lenken.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Legers uenighet er bra for pasientene

Det hevder jeg i en kronikk i Fædrelandsvennen i dag.

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Seksualundervisning i barnehagen?

Sortland kommune har innført seksualundervisning i barnehagen. Det interessante er hvordan? Det drøfter jeg i lys av rammeplanen for barnehager på nrk ytring i denne kronikken.

Kronikken er kommentert i Vårt Land lørdag 13.4.13. «Når 3-åringer skal lære inngående som sex for å reddes fra overgrep, blir det beste det godes fiende,» skriver Åshild Mathisen under overskriften «Gladtiss i barnehagen». Hun konkluderer: «Walmann Hidle spør med rette hvordan denne undervisningen skal hjelpe et overgrepsutsatt barn. Vi vet at skam og tabu gjør at mange overgripere får operere i fred, fordi de klarer å bruke skammen til å få barnet til å tie. Å sørge for at skammen ikke blir overgriperens beste venn, er viktig. Og vi er alle enige om at overgrep må bekjempes tidlig i barnets liv. Men å lære barn å sette grenser gjennom først å bryte dem, kan umulig være svaret.» (Spalten KLARTEKST side 3).

Wiede Aasland svarte i Vårt Land 16.4.2013. «Gjør barn kompetente – jeg vet det hjelper,» konkluderer hun.  (Leserinnlegg side 20 og 21).

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Bibelen som ressurs for menneskers livsfortolkning.

ImageAntologien fra seminaret Ny bibel, nye perspektiver er nytrykket og klar. I artikkelen «Bibelens rolle i tre nyere teologiske posisjoner» drøfter jeg Bibelens rolle i Lausanne pakten, Elizabeth Scüssler Fiorenza og Robert C. Nevilles teologi. Tar jeg ikke feil er dette den første anvendelsen av Nevilles perspektiver på norsk.

Se forlagets presentrasjon av boka her.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized