Monthly Archives: november 2014

Barnehage, språklæring og trygghet

Hva kan et 16 måneder gammelt barn som har levd hele sitt liv i krig makte når det havner i barnehage der ukjente skal ta omsorgen?

Barnehagen har nøkkeloppgaver knyttet til integrering, språklæring, likestilling og arbeidslivsdeltakelse i det norske samfunnet.

Barnehagedeltakelse vurderes som viktig, og tiltak for å øke innvandrerfamiliers barnehagebruk er iverksatt. I Vårt Lands artikkel om en flyktningfamilies tilvenning til «det nye livet i Norge» (Vårt Land 8. november) kommer en mindre diskutert side ved innvandreres barnehagedeltakelse til uttrykk. Vi får et glimt av lille Kahraman som er 16 måneder gammel og har levd hele sitt liv i krig.

Hjerteskjærende. Alt er nytt og ukjent for den lille gutten. Snart skal han flytte igjen. Likevel har han allerede begynt i barnehage. Han skriker hjerteskjærende, og er utrøstelig når moren overlater ham der. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized