Category Archives: Mangfold

Ny bok: Minoritetsreligioner i barnehagen

minrel

Endelig er boka vår i salg. Jeg forsøker å knytte kunnskapsområdet SRLE sammen i kapitlet «Barnehagens arbeid med religion – en arena for integrering og demokrati». Bla i boka her,

 

Legg igjen en kommentar

Filed under Barnehagelærerutdanning, Mangfold, Samfunnsfagdidaktikk

Artikkel: Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager

Jeg har publisert en artikkel i Nordisk BarnehageForskning sammen med Kari Krogstad fra Høgskolen i Telemark. Den kan leses her: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1007.

Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i hvordan et utvalg barnehager arbeider med prosessmålet om at barn skal utvikle interesse, toleranse og respekt for hverandre i barnehagen, samt bruk av høytidsmarkering og foreldresamarbeid i den forbindelse. Basert på en empirisk undersøkelse finner vi at barnehager som har barn med minoritetsreligiøs tilknytning i liten grad driver høytidsmarkering slik rammeplanen krever. I den grad den muslimske høytiden id al-fitr markeres, sikter personalet mot identitetsbekreftelse for muslimske barn. Aktivitetene tar i liten grad sikte på å utvikle interesse, toleranser og respekt i barnegruppa som helhet.

Legg igjen en kommentar

Filed under Mangfold

Teologien som universitetsfag, i anledning Grunnlovsjubileet

«Teologisk virksomhet kan forstås som søken etter sannhet i de ytterste ting. Det er ingen grunn til at den akademiske virksomheten skal ta utgangspunkt i Den norske kirke, eller begrense seg til de kristne tradisjonene.» Se streaming av foredraget her:

Teologi mellom sannhetssøking og identitetspolitikk?

Legg igjen en kommentar

september 16, 2014 · 17:11