Category Archives: Uncategorized

Gjennomslag hos Creative Europe

I går kom den gledelige nyheten om at Creative Europe støtter det spennende internasjonale samarbeidsprosjektet Identity on the Line. Universitetet i Agder er partner i prosjektet som er ledet av Vest-Agder-museet og har partnere i Sverige, Danmark, Polen, Litauen, Slovenia og Kroatia. 

Prosjektet handler om syv ulike migrasjonsprosesser som har funnet sted i forskjellige europeiske land i løpet av de siste 100 årene, og ansatte fra syv museer og to universiteter vil intervjue tidligere migranter og deres etterkommere. Det innsamlede materialet vil bli brukt i utstillinger i de respektive landene, og resultatene vil bli sammenfattet og formidlet gjennom en felles vandreutstilling i Europa, publikasjoner, undervisningsopplegg for elever i europeiske land og workshops for museumsansatte. Prosjektets hovedformål er tilrettelegge for samhold og tilhørighet til Europa blant dagens migranter, de som har etablert seg på nye steder og i deres vertssamfunn. 

Nitten large-scale cooperation projects har fått midler fra Creative Europe, og «Identity on the Line» er ett av dem. Prosjektet ble støttet med totalt 1.281.601 EUR.

I tillegg til Vest-Agder-museet og Universitetet i Agder er Knud Rasmussens Hus i Danmark, Ajtte – Fjäll- och Samemuseum i Sverige,The Museum of Middle Pomerania i Polen, University of Vilnius i Litauen, the National Museum of Contemporary History i Slovenia og Ethnographic Museum of Istria i Kroatia partnere i prosjektet. Sammen skal vi jobbe frem gode måter å samle inn og videreformidle de sensitive historiene som fortsatt finnes i samfunnene og bruke dem for å illustrere migrasjonsprosessenes langtidskonsekvenser.

UiA har ansvar for koordineringen av prosjektets faglige perspektiver. Dette inkluderer ansvar for kapasitetsbyggende aktiviteter.

Prosjektet starter opp i august 2019 og vil vare i fire år. Tittelen Identity on the Line. Museal facilitation of sensitive cultural heritage as a groundwork for better integration in Europe viser til ett av våre hovedmål: å bruke erfaringer fra historiske hendelser for å gjøre dagens samfunn bedre.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Artikkel om barnehagelærerstudenters forkunnskaper i akademisk skriving

I tidsskriftet Uniped har May Olaug Horverak og jeg publisert artikkelen:

Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter

En studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag

Den er tilgjengelig på denne lenken.

Abstract:

Måloppnåelse i høyere studier forutsetter at studenter kan skrive en drøftende tekst på skriftlige innleveringer og eksamener. Denne studien undersøker i hvilken grad et utvalg barnehagelærerstudenter har lært dette fra tidligere skolegang og hvilke utfordringer de har med argumenterende skriving om samfunnsfaglige emner. Funnene i studien er at barnehagelærerstudenter i varierende grad har lært å skrive argumenterende tekster, og at de har ulike utfordringer med å mestre dette. Noen av de elementene som går igjen som spesielt problematiske er å tydeliggjøre en problemstilling i innledningen, å drøfte en sak fra flere sider, samt å bruke og henvise til kilder på en hensiktsmessig måte. Dette er ferdigheter som det er nødvendig å mestre i en rekke fag, og som kommer til nytte i dagliglivet. Ut fra disse funnene konkluderer studien med at det er viktig med tiltak i videregående skole for å sikre opplæring i grunnleggende skriveferdigheter, samt at lærerutdanningsinstitusjonene har et ansvar for å utdanne lærere som kan gi skriveopplæring i alle fag.

Legg igjen en kommentar

Filed under Barnehagelærerutdanning, Samfunnsfagdidaktikk, Uncategorized

Views on Information Literacy in Librarianship

Tirsdag 14. mars presenterer Elsevier Webinar, og Hilde D. Johannessen og jeg deltar med utgangspunkt i boka vår New Roles for Research Librarians. Velkommen!

Skjermbilde 2017-03-08 kl. 23.10.20

Legg igjen en kommentar

Filed under Forskningsstøtte, Uncategorized

Deadly Dreams forskningsblogg

The Deadly Dreams research project is a transdisciplinary cultural history of environment poison covering the period 1850-2020. The research group includes more than 13 scientific institutions and …

Prosjektet har fått ny nettside. Se DeadlyDreams.no.

Source: About the project

Legg igjen en kommentar

Filed under Etikk, Uncategorized

Forventer forskningsstøtte fra biblioteket

I samarbeid med Hilde Drivenes Daland har jeg skrevet om forskningsbibliotekarenes rolle i en digital tid. Forlaget omtaler boka slik:

9780081005668

 

  • Explores the new roles available for research librarians and how they can be integral parts of research
  • Provides a new roadmap on how to deal with the new work environment that now exists between librarians and researchers
  • Discusses the development and systemizing of research support services and strategies
  • Offers insights into the collaboration between the librarian and PhD-candidates

Description

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Er det mange måter å være norsk på?

I siste nummer av Prismet (3/2015) har Krogstad og jeg en artikkel om arbeid med minoritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager. Norske barnehager har religiøst mangfoldige barnegrupper.

Til tross for at barnehager i begrenset grad arbeider systematisk med rammeplanen, markerer en rekke barnehager den muslimske høytiden id al-fitr, og flere bruker fortellingsstoff fra minoritetsreligionene i arbeidet. NAFO gir et sammendrag av artikkelen og har publisert den på nett her.IMG_0222

 

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Plagiering – fusk eller bare uvitende?

Skjermbilde 2015-09-16 kl. 19.01.18

Kronikk om UiAs arbeid med å bygge kultur for etisk kildebruk sammen med prosjektleder for Kildekompasset.no, Hilde Daland, i Fædrelandsvennen i dag 16.9.15.

For den som ikke abonnerer på FVN er lenken til kronikken tilgjenglig via Etikkom. no her.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Er det plass for en åndelig dimensjon i barnehagen?

Rammeplanen for barnehager understreker at Norge er et flerkulturelt samfunn og at «religioner og livssyn har en plass i det offentlige rom og at det er plass for en åndelig dimensjon i barnehagen» (Rammeplanen 2011 kapittel 1.1).  Barn og personale har forskjellige roller i barnehagen. Det at voksne ikke skal forkynne men formidle kunnskap, betyr ikke at barn ikke skal kunne dele sine erfaringer eller gi uttrykk for sin overbevisning.

Ikke alle barn erfarer at det er plass for en åndelig dimensjon i barnehagen, eller at deres religiøse og kulturelle ressurser blir verdsatt. Hvilke budskap når frem til barnet da? Berit Aalborg følger opp saken om barnehagelærere og religioner i Vårt Land, med en fortelling om barnet som lærte at hun kanskje var litt rar. Les saken her.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Sak i Vårt Land om manglende arbeid med religioner i barnehagen

Fryktar religionstabbar

«Born lærer ikkje nok om sine veners religion og livssyn, meiner forskarar. – Vi er redde for å støyte, seier barnehagelærar.» Dette skriver Anita Grønningsæter Digernes i en sak om barnehagers arbeid med representerte religioner i Vårt Land 10.5.2015.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Barnehagene skal reflektere det religiøse mangfoldet i barnegruppa

I dag, 25.3.15, har Dagsrevyen en sak om barnehager som unnlater å berøre det kristne påskebudskapet i forbindelse med høytiden. I den forbindelse har de intervjuet meg. Redd for å forkynne

Det er kjent at barnehagene jobber lite med fagområdet etikk, religion og filosofi. Barnehagelærere Dagsrevyen har intervjuet forteller at en av grunnene til at de dropper påskebudskapet er at de er redde for å forkynne. Det kan se ut som at fokuset på forkynnelse er sterkere når det gjelder kristendom enn andre religioner. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized