Category Archives: Uncategorized

Barnehage, språklæring og trygghet

Hva kan et 16 måneder gammelt barn som har levd hele sitt liv i krig makte når det havner i barnehage der ukjente skal ta omsorgen?

Barnehagen har nøkkeloppgaver knyttet til integrering, språklæring, likestilling og arbeidslivsdeltakelse i det norske samfunnet.

Barnehagedeltakelse vurderes som viktig, og tiltak for å øke innvandrerfamiliers barnehagebruk er iverksatt. I Vårt Lands artikkel om en flyktningfamilies tilvenning til «det nye livet i Norge» (Vårt Land 8. november) kommer en mindre diskutert side ved innvandreres barnehagedeltakelse til uttrykk. Vi får et glimt av lille Kahraman som er 16 måneder gammel og har levd hele sitt liv i krig.

Hjerteskjærende. Alt er nytt og ukjent for den lille gutten. Snart skal han flytte igjen. Likevel har han allerede begynt i barnehage. Han skriker hjerteskjærende, og er utrøstelig når moren overlater ham der. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Hvordan vil lærerprofesjonen bevare vår tillit? – En utfordring til lærerprofesjonens etikk.

«Lærerprofesjonens lojalitet skal ligge hos barnehagebarn og elever for å fremme deres beste.» Sitatet er hentet fra lærerprofesjonens etiske plattform som ble vedtatt i 2012. Profesjonidealene høres betryggende ut, men står mange ganger i kontrast til familiers erfaringer. I kronikken «En skole som beskytter seg selv» i Aftenposten, søndag 11. mai, kan man enda en gang lese om foreldre som møter ansvarsfraskrivelse og trusler når de melder fra om at barnet mistrives på skolen.

En gutt behandles dårlig av medelever – og skolen reagerer med å undersøke ham. Hva er det med ham? Skolen finner ikke hva som er galt, sier de. Men de vet hva som er galt, for det har både foreldrene og gutten fortalt, uten at det tillegges vekt. Fortellingen demonstrer lærere og skolelederes veldige makt. Mens barnet over tid opplever seg så dårlig behandlet at han må tvinges til skolen, kan skolen definere at problemet ikke finnes. De kan gjøre barnet til problemet, og benytte barnets skoleplikt til å presse det til å underkaste seg fortsatt mobbing og vold.

For barnet er situasjonen prekær. Det er utsatt for barns mobbing og voksnes svik. Det er opplagt at situasjonen krever at barnet gis trygghet, støtte og forutsigbarhet på de andre arenaene i livet. Derfor er det overraskende at skoler i slike tilfeller vil koble inn barnevernet, og slik sette barnets grunnleggende trygghet i hjemmet på spill. Barnevernets mandat er ikke å undersøke og følge opp skolens oppfostring av elevene. Barnevernet er rettet mot hjemmet. Derfor må det tolkes som at det er foreldrenes omsorgsevne skolene problematiserer. Det skjer tilsynelatende når foreldre, men ikke skolen, anerkjenner barnets virkelighetsbeskrivelse og behov. Da er det nærliggende å tanke at det ikke for å sikre barnets beste barnevernet bringes på banen, men for at barnet skal oppfylle sin skoleplikt.

Barn har rett til skolegang. De skal slippe å jobbe tunge skift som underbetalte klesprodusenter, usikret i gruver, med tungt kroppsarbeid eller giftige kjemikalier. Barna har på sin side plikt til å gå på skolen. De skal sikre sin fremtidige forsørgelse og bidrag til fellesskapet. Denne plikten holder noen skoler så høyt at den er villig til å bruke barnevernet til å presse familien. Hvordan harmonerer dette med lærerprofesjonens etiske plattform?

Lærere og skoleledere har makt til å prioritere mellom verdier. Hva sier det som profesjonens etiske bevissthet når skoleplikten behandles som en absolutt mens mobbing overses? Foreldre har kanskje ikke makt til å løse problemene på skolen. Men hva er konsekvensen dersom et barn i krise opplever at også foreldrene svikter det gjennom å fornekte dets erfaringer, ansvarliggjøre det for trakasseringen det opplever, og tvinge det til å bli i situasjonen?

Historien som fortelles i Aftenposten er en av mange. Den illustrerer skolens, ved lærere og rektors, veldige makt. Makt er nødvendig, men med makt følger stort ansvar. Det følger etisk ansvar. «Barnehagelærere, lærere og ledere er forpliktet på Lærerprofesjonens etiske plattform, og kan aldri unndra seg sitt ansvar,» hevder profesjonen. Hva ligger i det?

Lærerne kjemper for profesjonens autonomi og status. Det er saker som denne som former befolkningens syn på profesjonen. For å bevare tilliten må profesjonen selv ta grep. Derfor hadde vært interessant å høre hvordan de tenker og handler profesjonsetisk i saker som denne. 

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Påskefortellingen i barnehagen (feil adresse, Horn)

Image

Morten Horn har feil adresse for kritikken når han misliker at barnehagebarn får lære om kristne høytider.

I Vårt Land lørdag 3. mai utfordrer Morten Horn Den norske kirke når det gjelder barnehagebarns kjennskap til de kristne tradisjonenes påskefortelling.

I tråd med oppfatninger humanetikere ofte tar til orde for, skriver Morten Horn at han ikke ønsker at barna skal få kunnskap om lærings- og fortellingsinnholdet i religionene (eller mer spesifikt kristendom) mens de er i barnehagealder. Han mener de er for små til det.

BARNETS BESTE. Argumentasjonen er ikke ulik den tankegangen man noen ganger møter hos kristne og muslimer som ikke vil at barna skal gå på sekulariserte skoler. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Feilslått moralisering

Det er ikke gitt at seksuelle uttrykk krever et annet og sterkere vern enn religiøse.

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik refser Elin Ørjasæters moral og ber henne besøke LLH, skriver Vårt Land tirsdag 11. februar. Bakgrunnen er at sistnevnte har kritisert den nye lovgivningen som skal gi homofile, lesbiske, bifile og transpersoner et forsterket diskrimineringsvern. Det bemerkelsesverdig at Ørstavik snarere enn å påvise feil eller mangler ved Ørjasæters fremstilling, kommer med en moralsk pekefinger. Dertil er moraliseringen feilslått. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Overfladisk forståelse av religion

I dag, 28. januar kommenterer jeg Human Etisk Forbunds Jens Brun-Pedersens fortolkninger av barns religionsfrihet og foreldreretten i lys av FNs barnekonvensjons fortolkning av barns identitet i Vårt Land (s 20). Teksten er også gjengitt på verdidebatt.no på denne lenken.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

«En statlig norm for livsfortolkning» publisert

Phd-avhandlingen En statlig norm for livsfortolkning – En analyse av debatten om «felles ekteskapslov for heterofile og homofile par» ved hjelp av Robert C. Nevilles teori om symbolsk engasjement er nå tilgjengelig på AURA i elektronisk versjon her.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Sammendrag av doktoravhandling på academia.edu

Jeg har fått noen forespørsler fra folk som ønsket kopi av manus til innledningsforedraget på disputasen der jeg presenterte mine funn. I den forbindelse har jeg lagt ut et fire siders sammendrag på academia.edu.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

En statlig norm for livsfortolkning

Pressemelding:

Kari-Mette Walmann Hidle disputerer for phd-graden ved Universitetet i Agder, tirsdag 4. juni 2013 klokken 1015, med avhandlingen:

En statlig norm for livsfortolkning: En analyse av ”Felles ekteskapslov for heterofile og homofile par” ved hjelp av Robert C. Nevilles teori om symbolsk engasjement.

Gjennom “Felles ekteskapslov for heterofile og homofile par” ble en rekke endringer i den  norske barne- og familielovgivningen vedtatt. Avhandlingen presenterer forprosessen til reformen som eksempel på et mangfoldig samfunns tilnærming til institusjonalisering av normativitet i et felt som er knyttet til livets religiøse dimensjon. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Disputas 3. og 4. juni 2013

Phd-avhandlingen: Image

En statlig norm for livsfortolkning: En analyse av debatten om «Felles ekteskapslov for heterofile og homofile par» ved hjelp av Robert C. Nevilles teori om symbolsk engasjement er funnet verdig.

Jeg forsvarer den offentlig i Auditorium B1 001 på Universitetet i Agder, tirsdag 4. juni kl 1015.

Professor Trond Skard Dokka på TF er førsteopponent, og professor Gunnar Heiene på MF er andreopponent.

Prøveforelesningen holdes mandag 3. juni kl 1415 samme sted. Oppgitt emne er:

«Gi en analyse av innstillingen fra Bispemøtets samlivsetiske utvalg (2013) med vekt på hvilken rolle allmenn livserfaring bør spille i kristen etisk refleksjon.»

Begge hendelsene er åpne for publikum.

Velkommen!

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Profesjonsutøveres uenighet…

Legers uenighet er bra for pasientene, hevdet jeg i FeVennen 14. mai (se tidligere blogg-post). Advokat og stipendiat Marianne K. Bahus utvider perspektivet til å inkludere advokater, prester og andre profesjonsutøvere i en kronikk 7. mai: 

Å være profesjonell, å kunne legge til side sine egne personlige oppfatninger i utøvelsen av sin rolle, er ikke det samme som å utvise nøytralitet i verdispørsmål, skriver hun og konkluderer: 

Vi trenger profesjonelle, men også etisk reflekterte og uenige profesjonsutøvere, for å få gode debatter om hvordan balansere, og om nødvendig lovregulere, vanskelige etiske utfordringer hvor viktige verdier og hensyn står sterkt mot hverandre.

Bahus’ kronikk finner du her.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized