Tag Archives: barnehage

Er det plass for en åndelig dimensjon i barnehagen?

Rammeplanen for barnehager understreker at Norge er et flerkulturelt samfunn og at «religioner og livssyn har en plass i det offentlige rom og at det er plass for en åndelig dimensjon i barnehagen» (Rammeplanen 2011 kapittel 1.1).  Barn og personale har forskjellige roller i barnehagen. Det at voksne ikke skal forkynne men formidle kunnskap, betyr ikke at barn ikke skal kunne dele sine erfaringer eller gi uttrykk for sin overbevisning.

Ikke alle barn erfarer at det er plass for en åndelig dimensjon i barnehagen, eller at deres religiøse og kulturelle ressurser blir verdsatt. Hvilke budskap når frem til barnet da? Berit Aalborg følger opp saken om barnehagelærere og religioner i Vårt Land, med en fortelling om barnet som lærte at hun kanskje var litt rar. Les saken her.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Sak i Vårt Land om manglende arbeid med religioner i barnehagen

Fryktar religionstabbar

«Born lærer ikkje nok om sine veners religion og livssyn, meiner forskarar. – Vi er redde for å støyte, seier barnehagelærar.» Dette skriver Anita Grønningsæter Digernes i en sak om barnehagers arbeid med representerte religioner i Vårt Land 10.5.2015.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Artikkel: Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager

Jeg har publisert en artikkel i Nordisk BarnehageForskning sammen med Kari Krogstad fra Høgskolen i Telemark. Den kan leses her: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1007.

Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i hvordan et utvalg barnehager arbeider med prosessmålet om at barn skal utvikle interesse, toleranse og respekt for hverandre i barnehagen, samt bruk av høytidsmarkering og foreldresamarbeid i den forbindelse. Basert på en empirisk undersøkelse finner vi at barnehager som har barn med minoritetsreligiøs tilknytning i liten grad driver høytidsmarkering slik rammeplanen krever. I den grad den muslimske høytiden id al-fitr markeres, sikter personalet mot identitetsbekreftelse for muslimske barn. Aktivitetene tar i liten grad sikte på å utvikle interesse, toleranser og respekt i barnegruppa som helhet.

Legg igjen en kommentar

Filed under Mangfold

Barnehagene skal reflektere det religiøse mangfoldet i barnegruppa

I dag, 25.3.15, har Dagsrevyen en sak om barnehager som unnlater å berøre det kristne påskebudskapet i forbindelse med høytiden. I den forbindelse har de intervjuet meg. Redd for å forkynne

Det er kjent at barnehagene jobber lite med fagområdet etikk, religion og filosofi. Barnehagelærere Dagsrevyen har intervjuet forteller at en av grunnene til at de dropper påskebudskapet er at de er redde for å forkynne. Det kan se ut som at fokuset på forkynnelse er sterkere når det gjelder kristendom enn andre religioner. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Barnehage, språklæring og trygghet

Hva kan et 16 måneder gammelt barn som har levd hele sitt liv i krig makte når det havner i barnehage der ukjente skal ta omsorgen?

Barnehagen har nøkkeloppgaver knyttet til integrering, språklæring, likestilling og arbeidslivsdeltakelse i det norske samfunnet.

Barnehagedeltakelse vurderes som viktig, og tiltak for å øke innvandrerfamiliers barnehagebruk er iverksatt. I Vårt Lands artikkel om en flyktningfamilies tilvenning til «det nye livet i Norge» (Vårt Land 8. november) kommer en mindre diskutert side ved innvandreres barnehagedeltakelse til uttrykk. Vi får et glimt av lille Kahraman som er 16 måneder gammel og har levd hele sitt liv i krig.

Hjerteskjærende. Alt er nytt og ukjent for den lille gutten. Snart skal han flytte igjen. Likevel har han allerede begynt i barnehage. Han skriker hjerteskjærende, og er utrøstelig når moren overlater ham der. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Påskefortellingen i barnehagen (feil adresse, Horn)

Image

Morten Horn har feil adresse for kritikken når han misliker at barnehagebarn får lære om kristne høytider.

I Vårt Land lørdag 3. mai utfordrer Morten Horn Den norske kirke når det gjelder barnehagebarns kjennskap til de kristne tradisjonenes påskefortelling.

I tråd med oppfatninger humanetikere ofte tar til orde for, skriver Morten Horn at han ikke ønsker at barna skal få kunnskap om lærings- og fortellingsinnholdet i religionene (eller mer spesifikt kristendom) mens de er i barnehagealder. Han mener de er for små til det.

BARNETS BESTE. Argumentasjonen er ikke ulik den tankegangen man noen ganger møter hos kristne og muslimer som ikke vil at barna skal gå på sekulariserte skoler. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Bluferdighet og…

Bluferdighet og overgrep

Leder i Vesterålen Blad i dag, 18.4.2013 følger opp diskusjonen om utformingen av Sortland Kommunes tiltak for å bekjempe seksuelle overgrep og konkluderer: «Ingen betviler den gode hensikten. Men opplegget er faglig omstridt, og man kan trygt spørre både om det er gjennomtenkt, klokt og preget av respekt for ulike verdisyn.»

Legg igjen en kommentar

april 18, 2013 · 09:22

Dagsnytt 18 i dag: Lær opp de voksne heller!

Diskuterer seksualundervisning i barnehagen som forebygging av seksuelle overgrep på Dagsnytt 18 i dag. Jeg mener at voksne er ansvarlige for å beskytte barn mot seksuelle overgrep, respektere deres grenser og avdekke overgrep.

Viktigere enn å lære barn de riktige begrepene på kjønnsorganene er å trene voksne til å evne å ta i mot barns signaler om overgrep og krenkende adferd. Voksne må gyldiggjøre barns grenser.

Innslaget begynner kl 18:21:38.

Innslaget er kommentert på utdanningsnytt. Se denne lenken.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized